Strona główna

Rekrutacja

Historia

Kronika

Organizacje

Pedagog

Dokumenty

Sponsorzy

Kontakt

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

"Edukacja zawodowa naszą przyszłością  - uczyć i kształcić lepiej"

 
2013/2014  

OFERTA EDUKACYJNA NA 2013/2014

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ Zgodnie z § 22 ust.3 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych(Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej, a w przypadku niedokonania pełnego naboru do szkoły - wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania dokumentów do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW W REKRUTACJI DODATKOWEJ -
16 LIPCA 2013r.
  1. Zespół Szkół dysponuje wolnymi miejscami do klasy pierwszej:
    • Technikum - w zawodzie technik ochrony środowiska
    • Zasadniczej Szkole Zawodowej - w dowolnym zawodzie z klasyfikacji szkolnictwa zawodowego
    - chętni uczniowie gimnazjów mogą składać dokumenty do dnia 16 lipca 2013r. do godziny 14.00
  2. W sekretariacie ZS udostępniliśmy listy kandydatów przyjętych w roku szkolnym 2013/14 do klas pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  3. Uczniów, którzy znaleźli się na listach (z kompletna dokumentacją) i zamierzają podjąć naukę w naszej szkole, zapraszamy (wraz z rodzicami) na spotkanie organizacyjne w dniu 29 sierpnia 2013r. o godzinie 11.00


ABSOLWENTOM GIMNAZJÓW
, którzy rozważają wybór szkoły  proponujemy  szeroką ofertę edukacyjną, podajemy zasady rekrutacji, informację o naborach, kierunkach kształcenia, zawodach,  |WIĘCEJ

 LISTA PODRĘCZNIKÓW obowiązujących od nowego roku szkolnego 2013/2014  |WIĘCEJ

Nauczyciele przedmiotów zawodowych informują uczniów klas I Technikum, aby z kupnem podręczników do przedmiotów zawodowych wstrzymali się do września 2013r.

 UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcię roku szkolnego odbędzie się w dniu 2 września o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej szkoły.
Dyrektor szkoły wraz z gronem pedagogicznym na uroszystość zapraszają uczniów, ich rodziców oraz pracodawców.
Uprasza się wszystkich uczniów o stosowny strój  zgodnie ze Statutem szkoły.


1. EGZAMINY POPRAWKOWE

-informacja o terminach przeprowadzenia egzaminów poprawkowych |WIĘCEJ

 

2. EGZAMIN ZAWODOWY

- wyniki egzaminu zawodowego - wydanie dyplomów  30 sierpnia 2013r. |WIĘCEJ

  
Strona główna | Oferta |Historia | Kronika | Organizacje | Dokumenty | Linki | Kontakt Copyright © ZS w Lidzbarku